Page not found (404)

No Image

Företagsrekonstruktion för Fly Me

Fly Me Europes styrelse ansökte under tisdagen om företagsrekonstruktion i Göteborgs tingsrätt. I mars försattes dotterbolaget Fly Me Sweden i konkurs. Finn Thaulow har till TT sagt att det finns intressenter som vill driva verksamheten…