Företagsrekonstruktion för Fly Me

Fly Me Europes styrelse ansökte under tisdagen om företagsrekonstruktion i Göteborgs tingsrätt.
I mars försattes dotterbolaget Fly Me Sweden i konkurs.
Finn Thaulow har till TT sagt att det finns intressenter som vill driva verksamheten vidare. En företagsrekonstruktion öppnar för sådana möjligheter.
DNs artikel