Page not found (404)

No Image

Insiderinfo från FI

Finansinspektionen släppte insiderinformation om Carnegie och fick aktien att rusa på börsen. Före lunch rusade Carnegie tio procent på Stockholmsbörsen efter att det framkommit att banken avser att gå med i regeringens garantiprogram. Informationen kom…


No Image

Swedbank steg kraftigt

Swedbank har för avsikt att delta i regeringens grantiprogram. Aktien steg kraftigt efter meddelandet. Banken har meddelat att ansökan kommer att inlämnas för att delta i garantiprogrammet inom regeringens stabilitetsplan. Stockholmsbörsen reagerade positivt och aktien…