Page not found (404)

No Image

Oförändrad ränta

Reporäntan lämnas oförändrad på 4,00 procent av Riksbanken. I oktober höjdes reporäntan till nuvarande nivå. (Se Räntan blir 4 procent) Riksbankens prognos innebär dock att reporäntan kommer att höjas med 0,1 procentenhet per kvartal under…