Page not found (404)

No Image

Tre av fyra fondsparare vet inte

Fondspararundersökning 2020 från Fondbolagens förening konstaterar att tre av fyra fondsparare inte känner till att fondernas utveckling visas efter att avgifterna räknats bort. Trots detta anger många att avgiften är en av de viktigaste uppgifterna…