Page not found (404)

No Image

SAS ber om sex miljarder

SAS vill ha sex miljarder kronor genom en nyemission. Samtidigt genomförs en omorganisation där 3 000 anställda blir övertaliga. Totalt försvinner 8 600 jobb eftersom 5 600 jobb ska outsourcas förutom de 3 000 som…


No Image

50 miljarder i bankstöd

Regeringen presenterar ett stödpaket om 50 miljarder kronor till bankerna. – Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor, säger Anders Borg…