Om Ekonominyheter

Tanken med den här webbplatsen är att skapa en levande webbplats där utvalda bloggare delar med sig av det de finner intressant inom området Ekonomi. Tyngdpunkten ligger på nyheter och värdepapper/fonder.