Page not found (404)

No Image

Bara 30 vill skatta för nätsprit

Sedan snart två månader ska alkoholskatt erläggas för nätspriten. Detta skall deklararas på en särskild blankett till Skatteverket. Hittills har bara 30 personer skickat in blanketter till Skatteverket. Att blanketten är korrekt ifylld och beräknad…