Skatt och förseningsavgift på nätspriten

Det blev ett ordentligt bakslag för de nära 6 000 svenskar som försökte handla billig sprit på Internet. Skatteverket debiterar dryga 1 200 kr i skatt för en flaska starksprit.
Frågan om en postorderbeställning från ett annat EU-land var att anse som privatimport avgjordes nyligen. Beslutet innebär att det är tillåtet att importera alkoholhaltiga drycker från utlandet genom ombud (såsom en speditör) men att alkoholskatt då skall erläggas.
Skatteverket får driva in skatten för import som skett upp till sex år tidigare. Spanska och tyska myndigheter har på Skatteverkets vägnar begärt ut listor på svenskar som handlat alkohol på internet.
I de flesta fall debiteras en förseningsavgift om 1 000 kr per beställningstillfälle eftersom skatten inte erlagts i tid. Vid betydande belopp kan det även bli fråga om skattetillägg. En mindre trevlig överraskning för alkohol som för länge sedan konsumerats.
Läs gärna DNs artikel.