Page not found (404)

No Image

Avhopp och avgångar

I Carnegieskandelns spår hoppar många personer av sina uppdrag. Samtidigt drar sig Carneige ur regeringsuppdraget. Carnegie meddelade under onsdagen att de inte vill biträda regeringen vid försäljningen av OMX (Stockholmsbörsen) och SBAB. Samtidigt avgår Karin…