Wallenberg miljardinvesterar

Wallenbergkontrollerade företag  investerar 1,8 miljarder i Norge.
Genom bolagen Saab och Investor investeras 1,8 miljarder i det norska bolaget Aker Holding.
Andra parter är norske näringslivsprofilen Røkke och norska staten.
– Det är en stor dag att få vara med i den här investeringen, sade Marcus Wallenberg, Saabs styrelseordförande till DN.