Page not found (404)

No Image

Volvo ökar

Volvo personvagnars nybilsförsäljning i Europa fortsätter att öka. Under februari månad ökade nyregistreringarna med 18 procent jämfört med föregående år. Nyregistreringen av personbilar som helhet ökade med tre procent vilket innebar att totalt 974 346…