Televerket återuppstår?

TeliaSonera kan komma att delas i två delar. PTS, Post- och Telestyrelsen, har fått i uppdrag av regeringen att utreda om TeliaSonera kan delas upp i två bolag så att telenätet hamnar i ett bolag och tjänster till abonnenter i ett annat.
Måhända kan lösningen liknas vid järnvägen där banan ägs av ett statligt verk (Banverket) och flera vinstdrivande bolag kör tåg. Kanske dyker Televerket upp igen, som ägare av telenätet.
PTS ska även utreda om det finns andra lösningar än att dela upp bolaget. Undersökningen ska vara klar 15 juni i år, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.