Sverige betalar näst mest till EU

Efter Nederländerna är Sverige det land som betalar mest netto till EU. Det innebär att vi betalar mer än vi får tillbaka i form av olika stöd. Grekland ligger däremot bäst till .
Sverige ligger alltså på andra plats av de nio länder som betalar mer i avgifter än vad som kommer tillbaka i form av stöd. Övriga 16 medlemsländer får istället tillbaka mer än de betalar.
För Sveriges del har cirka 25 miljarder kronor betalats i avgifter till unionen medan stödet bara uppgått till 14 miljarder kronor. Det rör sig främst om jordbruks- och regionalstöd.
DN: Sverige näst störst nettobetalare
Andra bloggar om:
, , ,