Page not found (404)

No Image

Största civila affären hittills för Volvo Aero

Volvo Aero har tecknat ett jätteavtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney. Affären beräknas medföra en omsättning av cirka 50 miljarder kronor under 40 år. Enligt pressmeddelandet blir detta den största civila affären någonsin för bolaget….