Största civila affären hittills för Volvo Aero

Volvo Aero har tecknat ett jätteavtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney. Affären beräknas medföra en omsättning av cirka 50 miljarder kronor under 40 år. Enligt pressmeddelandet blir detta den största civila affären någonsin för bolaget.
Volvo Aero deltar sedan tidigare med Pratt & Whitney i ett tekonologi- och utvecklingsprojekt kring det nya motorkonceptet ”Geared Turbofan” (GTF), växlad fläkt. Volvo Aero har utvecklat avancerade lättviktsteknologier i konceptet som ger möjlighet att optimera varvtalet på lågtryckskompressorn. Enligt avtalet som Volvo Aero har tecknat med Pratt & Whitney blir Volvo Aero programdelägare i GTF-motorn och skall utveckla och tillverka tre viktiga komponenter till det nya motorkonceptet.
Det förväntande ordervärdet beräknas nu till närmare 50 miljarder kronor under 40 år vilket är Volvo Aeros största civila affär hittills. I bolagets pressmeddelande skriver vdn Olof Persson att det dessutom är en viktig framgång för Volvo Aero att komma med i ett motorkoncept som har goda förutsättningar att bli valt som ersättare för flera av dagens flygmotorer.
HD: Volvo Aero får jätteorder
Affärsvärlden: Volvo Aero i avtal med Pratt & Whitney, värt 50 Mdkr
Andra bloggar om: ekonomi, ekonominyhetervolvo aero, pratt & whitney, GTF, geared trubofan.