Page not found (404)

No Image

Statoil på terrorlistan

De norska oljebolagen Statoil och Hydro har listats för misstänkt terrorfinanisering. Amerikanska SEC har satt upp bolagen på terrorlistan och  uppmanar amerikaner att undvika. Anledningen är att bolagen kan misstänkas vara inblandade i terrorfinasiering. Bakgrunden…