Page not found (404)

No Image

Starkt Ikea tvingar konkurrenter att stänga

Det talas om en möbelboom och Ikea sätter nya försäljningsrekord men samtidigt har andra aktörer problem och får stänga sina butiker. Handeln ökade under 2006 med dryga 10 procent och förväntas öka med ytterligare sex…