Sony Ericsson överraskar

Sony Ericsson redovisar en vinst om 193 miljoner euro före skatt för årets första kvartal. Det är mer än de 176 miljoner euro som analytiker i genomsnitt räknat med.
Försäljningen har ökat två procent mätt i antalet enheter dock är såväl vinst som omsättning lägre än föregående år. Omsättningen har minskat med åtta procent och bolaget uppger att försäljningen är trögre i mellan- och högprissegmentet för hela branschen.
DN: Bättre än väntat för Sony Ericsson
Andra bloggar om:
, , , .