Sony Ericsson gör förlust

Sony Ericsson redovisar en förlust på 187 miljoner euro efter skatt till skillnad från föregående års vinst på 501 miljoner euro.
Nu väntar åtgärder som ska spara 180 miljoner euro årligen.
Bolaget uppskattar sin marknadsandel till åtta procent och uppger den allmäna ekonomiska situationen som orsak till förlusten i och med minskad försäljning.
Läs mer:
DN: Förlust för Sony Ericsson
NyTeknik: Ännu ett sparprogram på Sony Ericsson