Små fonder bättre än stora

Stefan Engström, ekonomie doktor och vd för Agenta, säger till E24 att stora fonder med stort kapital är trögare än små fonder. Förvaltare av små fonder är mer aktiva och kan agera snabbare.
I sin doktorsavhandling drar han slutsatsen att små fonder, med mindre kapital, generellt ger högre avkastning.