Små barn föredrar varumärken

Barn i åldern tre till fem år föredrar mat från kända varumärken. Det visar en undersökning från Standforduniversitetet. En majortiet tycker att mat märkt med McDonalds logotyp är godare.
Undersökningen omfattar 63 barn som gavs två identiska portioner mat. Den ena portionen saknade varumärke medan den andra leverades i tradtionellt McDonaldsemballage. All mat kom från hamburgerkedjan. En överväldigande majoritet tyckte att maten emballerad i McDonaldspapper var godare.
DN: Treåringar styrs av matreklam