Skatteförslaget innebär minskad rörlighet

Mäklarsamfundet spår minskad rörlighet på bostadsmarknaden om regeringens skatteförslag blir verklighet.
Bostadspriserna har stadigt ökat i storstadsregionerna; delvis tack vare möjligheten att få uppskov på vinstskatten. Det har varit gynnsamt att sälja den gamla bostaden med ordentlig vinst och byta till något dyrare. Nu föreslås en ränta om två procent för uppskovet samtidigt som uppskovet endast omfattar vinster upp till 1,4 miljoner kronor.
Mäklarsamfundet tycker att taket är för lågt:
– Det räcker inte i Storstockholm, säger Lars Kilander till DN. Många kommer att dra sig för att byta bostad för att inte utlösa den här beskattningen. Äldre kommer att välja att bo kvar i sina stora hus.
Vidare anser man att en vinstskatt på 25 procent är bättre än 30 men påtalar att dagens 20 procent är högt interantionellt sett.
Privatekonomiskt kan det bli tufft för de som eventuellt måste betala två procen ränta på sitt uppskov samtidigt som bolåneräntorna stiger.
Tidningsartiklar om skatteförslaget:
DN: ”Räkna med att uppskovet kan kosta”
DN: Ny finansiering av slopad boskatt
DN: Oppositionen kritisk till förslagen