Page not found (404)

No Image

SJ får köra norrut igen

Efter sju års uppehåll ska SJ åter köra nattågen till Norrland efter att ha vunnit den senaste upphandlingen. Ersättningen till SJ beräknas bli cirka 87 miljoner kronor årligen. Markant dyrare än de 60 miljoner kronor som…