Page not found (404)

No Image

Shopping mer intressant än fonder

Fondsparandet minskade till hälften under första halvåret 2007. Pengarna har istället lags på shopping eller sparats på bankkonto. En orolig börs under våren tros vara en av förklaringarna, skriver E24. Den fondtyp som gått bäst under…