Page not found (404)

No Image

SAS ber om sex miljarder

SAS vill ha sex miljarder kronor genom en nyemission. Samtidigt genomförs en omorganisation där 3 000 anställda blir övertaliga. Totalt försvinner 8 600 jobb eftersom 5 600 jobb ska outsourcas förutom de 3 000 som…