SAS ber om sex miljarder

SAS vill ha sex miljarder kronor genom en nyemission. Samtidigt genomförs en omorganisation där 3 000 anställda blir övertaliga.
Totalt försvinner 8 600 jobb eftersom 5 600 jobb ska outsourcas förutom de 3 000 som sägs upp.
Den underliggande verksamheten är faktiskt ganska sund, säger kommunikationsdirektör Claus Sonberg trots en förlust på drygt 400 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2008.
Läs mer:
DN: SAS ber ägarna om 6 miljarder