Page not found (404)

No Image

Saab byggs i Sverige

Saab automobiles nya Saab 9-5 ska byggas i Sverige. Det uppger tidningen NyTeknik. General Motors meddelar att Saab ska få en mer självständig ställning inom koncernen. Den lösning som diskuteras för att rädda den krisartade…