Ryssland investerar i aktier

Alexej Kudrin, Rysslands finansminister, vill investera miljarder dollar av stabiliseringsfonden i utländska aktier.
Stabiliseringsfonden, Rysslands oljefond, skapades 2004 och har tack vare goda oljeinkomster tillförts 108 miljarder dollar. Tillskotten bör fortsätta även framöver med höga oljepriser.
Även om större delen av fonden kommer att förvaltas konservativt kommer en betydande andel att avsättas till vad som kallas Framtidsfonden. Framtidsfonden kommer att investera i aktier med förhoppning om vinst men även fastighetsinvesteringar kan bli aktuella.