Riksbanken överraskar

Reporäntan höjdes till 3,50% men prognosen är fortsatt kraftiga räntehöjningar från Riksbanken.
Till andra kvartalet 2008 räknar Riksbanken med en ränta på 4,2% som första kvaralet 2010 förväntas ligga på 4,4%.
Riksbanken ser ökad risk för överhettning i den Svenska ekonomin och försöker kyla ner den med höjd reporänta.
Swedbank förväntning är att bostadspriserna kommer att sjunka till en ”mer normal nivå”, skriver DN.