Page not found (404)

No Image

Riksbanken överraskar

Reporäntan höjdes till 3,50% men prognosen är fortsatt kraftiga räntehöjningar från Riksbanken. Till andra kvartalet 2008 räknar Riksbanken med en ränta på 4,2% som första kvaralet 2010 förväntas ligga på 4,4%. Riksbanken ser ökad risk…