Regeringen säljer 20 miljarder av Telia

Regeringen säljer åtta procent av aktierna i TeliaSonera.
Aktierna har ett börsvärde om 20 miljarder kronor och försäljningen ska vara klar klockan 18 på torsdag, 3:e maj.  Erbjudandet är riktat till institutionella investerare. Staten äger idag 45,3 procent av bolaget.
Ytterligare försäljning av bolaget kommer inte att ske förrän april nästa år.