Page not found (404)

No Image

Färre konkurser

Sex procent färre företag försattes i konkurs under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år, skriver TT. Totalt gick 1 267 företag i konkurs under perioden.  Flest konkurser sker inom fastighets- och detaljhandelsbranchen…


No Image

Salladsbaren tecknar kollektivavtal

Salladsbaren Wild ‘n Fresh i Göteborg blev rikskänd sedan den utsatts för blockad av Hotell- och Restaurangfacket. Den dåvarande ägarinnan vägrade teckna kollektivavtal. Anledningen till att det blev så mycket rabalder var att en stor…


No Image

Koldioxidneutrala fonder

Fondbolaget Banco relanserar idag sina två miljöfonder som koldioxidneutrala. Enligt egen utsago är Banco först i Sverige med koldioxidneutrala fonder och erbjuder därmed ett fondsparande som bidrar till minskade växthusgaser. Nästan hälften av alla svenskar…


No Image

Fortnox nyemission kraftigt övertecknad

I ett pressmeddelande från den 2 april tillkännager Fortnox AB (publ) att den pågående nyemissionen stängs i förtid eftersom den är kraftigt övertecknad. Den officiella anmälningsperioden var utlyst mellan den 26 mars och den 20…