Page not found (404)

No Image

Ökad vinst för Nobel Biocare

Nobel Biocare ökar vinsten för årets första kvartal med 18% jämfört med motsvarande period föregående år. Tandvårdsföretaget redovisar en nettovinst på 43,9 miljoner euro. Nettoomsättningen steg från 142,7 till 163,5 miljoner euro. Nobel Biocare har tidigare…