Page not found (404)

No Image

Ökad vinst för JP Morgan

Vinsten ökade med 55% hos JP Morgan Chase & Co under första kvartalet i år jämfört med samma period föreågende år. Nettovinsten steg till 4,8 miljarder dollar framförallt tackvare områdena investmentbank- och riskkapital, skriver TT.