Page not found (404)

No Image

Oförändrad USA-ränta

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade under onsdagen att lämna styrränta på oförändrade två procentenheter. Orsakerna är främst en stigande inflation och en svag tillväxt i USA. Läs mer DN: Fed lämnar styrräntan orörd Andra…