Oförändrad ränta

Reporäntan lämnas oförändrad på 4,00 procent av Riksbanken.
I oktober höjdes reporäntan till nuvarande nivå. (Se Räntan blir 4 procent)
Riksbankens prognos innebär dock att reporäntan kommer att höjas med 0,1 procentenhet per kvartal under de första tre kvartalen för 2008 för att sedan ligga oförändrad på 4,30 procent under sista kvartalet 2008.
DN: Räntan lämnas oförändrad
Andra bloggar om:
, , , .