Page not found (404)

No Image

Minskat fondsparande

Till följd av kraftig nedgång på Stockholmsbörsen har många fondsparare sålt sina andelar. Under mars var uttagen ur aktiefonderna större än insättningarna. ”Oron på världens börser vid månadsskiftet februari/mars fick en del fondsparare att vilja…