Miljöskatten på diesel kan sänkas

– Det är en tidsfråga innan vi avskaffar miljöfaktorn för diesel, säger miljöminister Andreas Carlgren till DN.
Toyota, världens största biltillverkare, har under de senaste åren lanserat dieseldrivna miljöbilar. I dagsläget måste en hög miljöskatt erläggas även om dessa bilar är mer miljövänliga än besinalternativen.
Antalet dieselbilar ökar inom nyförsäljningen. Under första halvåret var knappt 30 procent av de nyregistrerade bilarna dieseldrivna; vilket är en nästan dubbelt så stor andel som motsvarande period för 2006.
Bil Sweden välkomnar miljöministerns ord: 
– Det är bra. Miljöpåverkan blir mindre eftersom en dieselbil drar 25 procent mindre bränsle och släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en bensinbil. Vi tycker att straffbeskattningen på diesel med 30 procent är omotiverad, sa Bertil Moldén, vd, till DN.