Page not found (404)

No Image

Miljöskatten på diesel kan sänkas

– Det är en tidsfråga innan vi avskaffar miljöfaktorn för diesel, säger miljöminister Andreas Carlgren till DN. Toyota, världens största biltillverkare, har under de senaste åren lanserat dieseldrivna miljöbilar. I dagsläget måste en hög miljöskatt…