Miljonen 600 kr dyrare

Bolånekostnaden är 600 kr mer per månad för varje lånad miljon då bolåneinstituten följer med Riksbankens räntehöjning jämfört med för ett år sedan.
– Den långa räntan har nog gått upp något mer än väntat, säger Anders Heder på SBAB till DN.
SBABs låneränta bunden på två år är 4,90 % medan räntan bunden på fem år är hela 5,23%. Den rörliga räntan ligger kvar på 4,22%.
Den rörliga räntan har höjts med nära en procentenhet medan den tvååriga höjts med 1,08 och den femåriga med 0,70 procentenheter.
Även Nordea, SEB, Danske Bank med flera har höjt sina bolåenräntor.