Miljardjobb till Skanska

Skanska har slutit avtal om att renovera FN-skrapan på Manhattan, New York. Kontraktet har ett värde på 6,7 miljarder kronor.
Avtalet omfattar renovering av sex byggnader uppförda på 1940- och 1950-talet. Det första steget är värt 47 miljoner kronor.
– Vi börjar under hösten och det pågår etappvis fram till 2014, säger Peter Gimbe, Skanskakoncernens presschef till TT.