Page not found (404)

No Image

Miljardjobb till Skanska

Skanska har slutit avtal om att renovera FN-skrapan på Manhattan, New York. Kontraktet har ett värde på 6,7 miljarder kronor. Avtalet omfattar renovering av sex byggnader uppförda på 1940- och 1950-talet. Det första steget är…