Miljardbud på Invik

Det isländska bolaget Milestone har lagt ett bud på drygt 7,4 miljarder kronor för att förvärva Stenbecksfärens finansbolag Invik.
Styrelsen i Invik har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet som fördealats om 253 kr per A-aktie och 250 kr per B-aktie. För teckningsoptioner är budet 153,20 kr/st.
Budgivaren är ett privatägt isländskt bolag.