Page not found (404)

No Image

Lägre vinst för Electrolux

Endast 752 miljoner i vinst före skatt för årets andra kvartal rapporteras från Electorlux. Det är 31 miljoner mindre än för motsvarande period föregående år. ”Det svaga resultatet är framförallt en konsekvens av två omständigheter;…