Page not found (404)

No Image

Lägre avgift för A-kassa

A-kasseutbetalningarna har nästan halverats. Det kan leda till sänkta avgifter. Förbättrad efterfrågan på arbetskraft har lett till färre ersättningstagare och a-kassornas kostnader har minskat med 1,1 miljarder jämfört med föregående år. Vissa a-kassor har redan…