Lägre avgift för A-kassa

A-kasseutbetalningarna har nästan halverats. Det kan leda till sänkta avgifter.
Förbättrad efterfrågan på arbetskraft har lett till färre ersättningstagare och a-kassornas kostnader har minskat med 1,1 miljarder jämfört med föregående år. Vissa a-kassor har redan sänkt avgiften.
DN: Lägre avgift när färre får a-kassa