Page not found (404)

No Image

Kreditkris i Sverige

Den kreditkris som drabbat Storbritannien och euroländerna har också kommit till Sverige. Bankerna vill inte längre låna ut pengar till varandra. Det påslag som bankerna använder vid utlåning mellan varandra har fyrdubblats på sex veckor….