Page not found (404)

No Image

Köpläge för sommarstugor men högre villapriser

Slopad fastighetsskatt och men ingen uppskjuten vinstskatt leder till köpläge för sommarstugor men högre priser för villor i populära områden. Åtminstone om man får tro Annika Creutzer, privatekonom på Skandiabanken. På bankens hemsida skriver hon…