Page not found (404)

No Image

Koldioxidneutrala fonder

Fondbolaget Banco relanserar idag sina två miljöfonder som koldioxidneutrala. Enligt egen utsago är Banco först i Sverige med koldioxidneutrala fonder och erbjuder därmed ett fondsparande som bidrar till minskade växthusgaser. Nästan hälften av alla svenskar…