Koldioxidneutrala fonder

Fondbolaget Banco relanserar idag sina två miljöfonder som koldioxidneutrala.
Enligt egen utsago är Banco först i Sverige med koldioxidneutrala fonder och erbjuder därmed ett fondsparande som bidrar till minskade växthusgaser. Nästan hälften av alla svenskar har förändrat sin livsstil för att göra den mer miljövänlig, enligt en färsk undersökning från Gallup.
Att fonderna är koldioxidneutrala innebär att den mängd koldioxid som motsvaras av fondens ägarandel kompenseras och neutraliseras. Detta sker genom att Banco genomför olika klimatinvesteringar som reducerar utsläppen av koldioxid och bidrar till hållbar utveckling.