Kassa kassainspektörer

I onsdags utförde Skatteverket en inspektion av en krog i Visby. Inspektörerna lånade med sig en server för att kopiera data ur säkerhetssystemet. När servern återlämnades var hårddisken tom.
Då kassasystemet inte längre fungerade tvingades krogen fortsätta sin redovisning med papper och penna tillsvidare enligt en notis från TT/DN.