Internetbankerna används mer

76% av svenska folket har stort eller ganska stort förtroende för de svenska bankerna samtidigt som fler använder bankernas internettjänster.
Årets temoundersökning visar att förtroendet ökat med 7% sedan förra året, enligt ett pressmeddelande från Svenska bankföreningen. Hela 69% av de tillfrågade utför bankärenden över Internet varav 94% anser att tjänsten är bra eller mycket bra.
Förtroendet har ökat markant sedan 1993 då siffran var 37%.

Drygt 80 procent säger sig vara nöjda med den information och behandling de får av sin bank. Många kunder är trogna sin bank men 44 procent uppger att de är kunder i fler än en bank.

– Bankernas arbete med att förbättra tillgängligheten och servicen för kunderna har gett resultat. Allmänhetens förtroende för bankerna och deras personal har aldrig tidigare har varit så stort som nu, vilket är mycket glädjande, säger Ulla Lundquist, vd i Bankföreningen.