Ingen avgift vid strejk

Högsta domstolen har i ett prejudicerande fall fastslagit att avgift för kommunala tjänster inte behöver erläggas om tjänsten är undermålig.
När fackförbundet kommunal gick ut i strejk 2003 stängdes en förskola i Haninge. En kvinna tvingades stanna hemma från jobbet för att ta hand om sin femåriga dotter och vägrade därefter betala 496 kr som motsvarade avgiften för barnomsorg för de dagar Haninge kommun inte levererat tjänsten.
Kommunen stämde kvinnan vid tingsrätten och fallet har nu avgjorts i Högsta Domstolen som fastslår att betalning inte behöver erläggas för en undermåligt utförd – eller helt enkelt inte levererad – kommunal tjänst.

Läs mer:
DN: Strejk på dagis – då slipper du betala avgiften
Andra bloggar om:
, , , , , ,