Page not found (404)

No Image

Ingen avgift vid strejk

Högsta domstolen har i ett prejudicerande fall fastslagit att avgift för kommunala tjänster inte behöver erläggas om tjänsten är undermålig. När fackförbundet kommunal gick ut i strejk 2003 stängdes en förskola i Haninge. En kvinna…