Page not found (404)

No Image

Handelsbanken länsar konton

Handelsbanken länsade kunders konton under eftermiddagen. Under en datakörning gick något riktigt snett. Handelsbankens centrala dataavdelning debiter ett okänt antal konton en avgift om 3 000 kr. Många kunder fick ett negativt saldo till följd….