Fortnox nyemission kraftigt övertecknad

I ett pressmeddelande från den 2 april tillkännager Fortnox AB (publ) att den pågående nyemissionen stängs i förtid eftersom den är kraftigt övertecknad. Den officiella anmälningsperioden var utlyst mellan den 26 mars och den 20 april. Emissionens mål om 15 600 000 kr har därmed uppnåtts.
Fortnox säljer ett webbaserade verktyg för CRM och redovisning.
Bolaget kommer att ansöka om att noteras på NGM då all hantering av emissionen är klar.