Förlegat med semester

Semester är en idé från 1900-talet som kommer att försvinna. Det tror Bo Dahlbom, professor vid IT-universitet i Göteborg, enligt Svenska Dagbladet
Professorn svarar alltid direkt på den mail han läser och även under familjesemestern i Spaninen ägnar han minst en timme åt dagen för hantering av epost.
–Jag tror att semestern kommer att försvinna när allt fler blir egenföretagare och konsulter. Vi blir mer som bönderna i jordbruksamhället, där arbete och ledighet blandades. Det innebär en ökad frihet men också ett större ansvar att ta makten över sitt liv och inte jobba jämt, säger han till SvD.
En av tre kollar epost på semestern enligt SvD:s Sifoundersökning. Det är vanligare bland tjänstemän än hos arbetare. Andelen ökar också i takt med utbildningsgraden; störst är andelen hos de med universitetsexamen.
– Folk som kan hantera situationen kan få kontroll över sin arbetstillvaro medan den som inte lyckas kan bli fullständigt invaderad av jobbet, säger Gunnar Aronsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, till SvD.