FlyMe skjuter upp stämma

FlyMe avbröt stämman och sköt upp de väsentliga frågorna till 16:e augusti.
– Upprättande av resultat- och balansräkning samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet sköts upp till det fortsatta mötet, sa bolagets styrelseordförande Björn Olegård till TT.
Stämman beslutade dock att namnändra bolaget till FM Europe AB alternativt FM E Europe AB. 
Dotterbolaget, som försatts i konkurs, hade tillgångar på 84 miljoner medan skulderna uppgick till 398 miljoner kronor.
Läs även artikeln i DI eller DN.