Page not found (404)

No Image

FlyMe skjuter upp stämma

FlyMe avbröt stämman och sköt upp de väsentliga frågorna till 16:e augusti. – Upprättande av resultat- och balansräkning samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet sköts upp till det fortsatta mötet, sa bolagets styrelseordförande Björn Olegård till…